Select Page

Сайт компанії «Crestyl»

Створення корпоративного сайту

Створення корпоративного сайту для будівельної компанії «Crestyl». Мета – створення сайту з купівлі нерухомості. Реалізовано фільтри широкого спектру.

Характеристики сайту:
  • CMS: WordPress
  • Адаптивність: Немає
  • Кросбраузерність: Наявна
  • Багатомовність: Rus
  • Дата розробки: 16.11.2015

Галерея
проекту