Select Page

Сайт компанії “Lekora”

Разробка корпоративного сайту

Розробка корпоративного сайту для групи компаній “Lekora”.

Характеристики сайту:
  • CMS: WordPress
  • Адаптивність: Наявна
  • Кросбраузерність: Наявна
  • Багатомовність: Rus
  • Дата розробки: 03.10.2016

Галерея
проекту