Select Page

Сайт компанії «ДНЕПРОСТІЛ СК»

Модернізація сайту

Модернізація сайту для компанії «MetallBud» з метою просування сайту в пошуку, поліпшена швидкість завантаження сайту, додані нові елементи.

Характеристики сайту:
  • CMS: WordPress
  • Адаптивність: Немає
  • Кросбраузерність: Наявна
  • Багатомовність: Rus
  • Дата розробки: 04.03.2016

Галерея
проекту