Select Page

Сайт компанії «Будметінвест»

Модернізація сайту

© 2016 evkos

Модернізація сайту для компанії «Будметінвест» з метою просування сайту в пошукових системах. Сайт перенесено на нову, більш зручну платформу.

Характеристики сайту:
  • CMS: WordPress
  • Адаптивність: Немає
  • Кросбраузерність: Наявна
  • Багатомовність: Rus
  • Дата розробки: 24.11.2015

Галерея
проекту